به صفحه بورس تكنيكال خوش آمديد. در اين وب سايت امكان مشاهده و دانلود نمودار تكنيكال كليه شركتهاي حاضر در بورس تهران را داريد. براي مشاهده نمودارها كافيست بر روي آنها كليك كرده و در صورت تمايل دانلود نمائيد. منبع اطلاعات صورتهاي مالي وب سايت كدال مي باشد

boursetechnicalweb@gmail.com                                       www.facebook.com/boursetechnical
  .تحليل هاي بورس تكنيكال به منظور اطلاع رساني و بر اساس استراتژي مورد نظر مدير وب سايت تهيه گرديده است. اطلاعات و استراتژي خود را براي خريد و فروش سهام در نظر داشته باشيد
اطلاعات هفتگي از     تا      95
رديف نام شركت 1 2 3
صورت هاي مالي تحليل تكنيكال  تحليل بنيادي
1- بيشترين درصد افزايش      
1 سيمان شاهرود 111 121 131
2 تامين ماسه 112 122 132
3 ايران ارقام 113 123 133
4   114 124 134
5   115 125 135
2- بيشترين درصد كاهش      
1 پتروشيمي فارابي 211 221 231
2 موتورسازان تراكتور 212 222 232
3 تكنوتار 213 223 233
4   214 224 234
5   215 225 235
3- پرمعامله ترين سهم      
1 سايپا 311 321 331
2 ايران خودرو 312 322 332
3 مس ايران 313 323 333
4   314 324 334
5   315 325 335
4- بيشترين ارزش معامله      
1 آذراب 411 421 431
2 بانك تجارت 412 422 432
3 گروه دارويي بركت 413 423 433
4   414 424 434
5   415 425 435
5- بيشترين سهام معامله شده      
1 زامياد 511 521 531
2 سايپا ديزل 512 522 532
3 بانك ملت 513 523 533
4   514 524 534
5   515 525 535
6- بالاترين نسبت P/E      
1 كاشي سعدي 611 621 631
2 پتروشيمي شيراز 612 622 632
3 كمباين سازي 613 623 633
4   614 624 634
5   615 625 635
7- كمترين نسبت P/E      
1 سرمايه گذاري اعتبار ايران 711 721 731
2 سرمايه گذاري رنا 712 722 732
3 سرمايه گذاري بوعلي 713 723 734
4   714 724 735
5   715 725 736
         
لينكهاي مرتبط دانلود فايل

1- فايل اكسل صورتهاي مالي 57 شركت بورس

2- فايل pdf كتاب سازمان دهي پنج الگوي كارساز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         
برترينهاي بورس