به صفحه بورس تكنيكال خوش آمديد. در اين وب سايت امكان مشاهده و دانلود نمودار تكنيكال كليه شركتهاي حاضر در بورس تهران را داريد. براي مشاهده نمودارها كافيست بر روي آنها كليك كرده و در صورت تمايل دانلود نمائيد. منبع اطلاعات صورتهاي مالي وب سايت كدال مي باشد

boursetechnicalweb@gmail.com                                       www.facebook.com/boursetechnical
  .تحليل هاي بورس تكنيكال به منظور اطلاع رساني و بر اساس استراتژي مورد نظر مدير وب سايت تهيه گرديده است. اطلاعات و استراتژي خود را براي خريد و فروش سهام در نظر داشته باشيد
بورس سازمان بورس

 

سازمان دهي پنج الگوي كارساز  17مگابايت

 
 
 
 
 
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
ترازنامه، ترازنامه، ترازنامه،
صورتهاي مالي، صورتهاي مالي
بورس،بورس، بورس، بورس
ترازنامه و صورت سود و زيان
 

اطلاعات بورسي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صورتهاي مالي حسابرسي شده

كد   ISIC

تاريخ نمودارها

نماد

نام شركت - لينك نمودارها

رديف

كامل - اكسل

 خلاصه و نمودار - PDF

(1387-1390)

642001

941222

اخابر

مخابرات ايران

1

(1386-1390)

272011

فملي

ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران

2

(1379-1390)

271016

فولاد

فولاد مباركه اصفهان

3

(1379-1390)

399902

وغدير

سرمايه‌گذاري ‌غدير (هلدينگ‌)

4

 

 

651911

وپاسار

بانك پاسارگاد

5

 

 

241203

پارسان

گسترش نفت و گاز پارسيان

6

(1379-1390) 131002

كگل

معدني و صنعتي گل گهر

7

(1379-1390) 131001

كچاد

معدني ‌و  صنعتي ‌چادرملو

8

(1388-1390)

241102

شپديس

پتروشيمي پرديس

9

(1381-1390)

399904

واميد

گروه سرمايه گذاري اميد

10

(1381-1390) 271017

فخوز

فولاد خوزستان

11

    651904

وپارس

بانك‌پارسيان‌

12

 

 

651906

وبملت

بانك ملت

13

 

 

651907

وتجارت

بانك تجارت

14

    651908

وبصادر

بانك صادرات ايران

15

    651902

ونوين

بانك ‌اقتصادنوين

16

(1380-1390) 232005

شپنا

پالايش نفت اصفهان

17

(1379-1390)

641106

شخارك

پتروشيمي‌ خارك‌

18

(1380-1390)

131003

ومعادن

توسعه‌ معادن ‌و فلزات‌

19

(1379-1390)

742101

رمپنا

مديريت ‌پروژه‌هاي ‌نيروگاهي‌

20

(1379-1390)

399903

وصندوق

سرمايه‌گذاري‌ صندوق ‌بازنشستگي‌

21

(1379-1390)

341002

خودرو

ايران‌ خودرو

22

(1379-1390)

341005

خساپا

سايپا

23

(1380-1390) 271018

فخاس

فولاد خراسان

24

(1379-1390) 722001

رانفور

خدمات ‌انفورماتيك

25

(1382-1390)

241111

شفن

پتروشيمي فناوران

26
    651910

وانصار

بانك انصار

27
 

 

651901

وكار

بانك‌ كارآفرين‌

28
    660366

وسينا

بانك سينا

29

(1387-1390)

241201

شيراز

پتروشيمي‌ شيراز

30
(1379-1390) 399901

941222

وبانك

سرمايه گذاري گروه توسعه ملي

31
 

 

611001

حكشتي

كشتيراني جمهوري اسلامي ايران

32

(1379-1390)

232006

شبريز

پالايش نفت تبريز

33

(1379-1390)

341006

خبهمن

گروه ‌بهمن‌

34
(1379-1390) 232002

شبهرن

نفت‌ بهران‌

35
(1381-1390) 241202

كرماشا

صنايع پتروشيمي كرمانشاه

36

(1384-1390)

272005

فاسمين

كالسيمين‌

37
(1379-1390) 241108

شاراك

پتروشيمي شازند

38
(1387-1390) 241201

وساپا

سرمايه‌گذاري‌ سايپا

39
(1387-1390) 132003

كروي

توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌

40

(1379-1390)

151407

وبشهر

توسعه‌ صنايع‌ بهشهر (هلدينگ)

41
(1387-1390) 112001

حفاري

حفاري شمال

42

(1379-1390)

241103

شيران

صنايع‌ شيميايي ‌ايران‌

43

(1382-1391)

269405

سفارس

سيمان فارس و خوزستان

44
 

 

242308

وپخش

داروپخش‌ (هلدينگ‌)

45
(1380-1390) 311002

بترانس

ايران‌ ترانسفو

46
(1388-1390) 271019

فولاژ

فولاد آلياژي ايران

47
(1388-1391) 722004

رتاپ

تجارت الكترونيك پارسيان

48
(1383-1390) 659912

وتوسم

سرمايه‌گذاري ‌توسعه ‌ملي‌

49
(1382-1391) 701010

ثاخت

بين‌المللي‌ توسعه ‌ساختمان

50
    659104

ولساپا

ليزينگ رايان‌ سايپا

51
(1379-1390) 242330

والبر

سرمايه‌ گذاري‌ البرز (هلدينگ)‌

52
(1379-1391) 701013

ثشاهد

سرمايه‌ گذاري‌ شاهد

53
(1387-1391) 722005

ركيش

كارت اعتباري ايران كيش

54
(1379-1390) 659901

ونيكي

سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران

55
(1386-1391) 701006

ثمسكن

سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌

56
(1379-1390) 269401

ستران

سيمان‌ تهران

57
(1379-1391) 341010

ورنا

سرمايه‌گذاري‌ رنا (هلدينگ)‌

58
(1381-1390) 343021

خگستر

گسترش‌ سرمايه‌گذاري‌ ايران‌ خودرو

59
    660304

پارسيان

بيمه پارسيان

60
(1379-1390) 659902

 

وسپه

سرمايه‌گذاري‌ سپه‌

61
(1379-1391) 701003

وساخت

سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان ‌ايران‌

62
(1379-1390) 341007

خزاميا

زامياد

63
    660301

البرز

بيمه البرز

64
(1380-1390) 452001

خصدرا

صنعتي‌ دريايي‌ ايران‌

65
(1379-1390) 272006

فايرا

آلومينيوم ‌ايران‌

66
    651909

وپست

پست بانك ايران

67

(1380-1390)

151403

غبشهر

صنعتي‌ بهشهر

68
(1381-1390) 659910

وبهمن

سرمايه‌گذاري ‌بهمن‌

69
(1379-1391) 269413

سپاها

سيمان‌ سپاهان‌

70
(1380-1390) 292103

تايرا

تراكتورسازي‌ايران

71
(1381-1391) 242903

وپترو

سرمايه‌گذاري صنايع پتروشيمي

72
(1379-1390) 132005

كاما

باما

73
  (1379-1390) 630301

حتايد

تايدواتر خاورميانه

74
  (1381-1390) 331201

آكنتور

كنتورسازي ‌ايران‌

75
  (1379-1390) 341008

خپارس

پارس‌ خودرو

76
    192001

وملي

گروه‌ صنعتي‌ ملي‌ (هلدينگ)‌

77
  (1379-1391) 269426

سهرمز

سيمان هرمزگان‌

78
  (1379-1390) 269411

سمازن

سيمان ‌مازندران

79
  (1379-1391) 232001

شنفت

نفت‌ پارس

80
  (1379-1390) 659904

وصنعت

سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ و معدن

81
  (1379-1390) 154205

قنقش

قند نقش ‌جهان

82
    242307

داسوه

داروسازي‌ اسوه‌

83
    242314

دفارا

داروسازي‌ فارابي‌

84
    242328

دسبحا

گروه دارويي سبحان

85
 

(1387-1390)

271011

فوكا

فولاد كاويان

86
    242317

دالبر

البرز دارو

87
  (1379-1390) 241107

شصفها

پتروشيمي‌ اصفهان

88
    242325

دارو

كارخانجات ‌داروپخش

89
  (1379-1390) 659905

وتوصا

توسعه‌ صنعتي‌ ايران

90
    242301

 

دجابر

داروسازي‌ جابرابن ‌حيان‌

91
    660302

آسيا

بيمه آسيا

92
    242316

دسينا

داروسازي‌ سينا

93
  (1380-1390) 659908

وصنا

گروه صنايع ‌بهشهر ايران‌

94
  (1382-1390) 659911

واتي

سرمايه‌ گذاري‌ آتيه‌ دماوند

95
  (1382-1390) 269428

ساراب

سيمان‌ داراب‌

96
  (1379-1391) 269417

سهگمت

سيمان ‌هگمتان‌

97
  (1381-1390) 269415

سرود

سيمان ‌شاهرود

98
  (1381-1390) 269412

ساروم

سيمان ‌اروميه‌

99
  (1379-1390) 154211

قپيرا

فرآورده‌هاي ‌غدايي ‌و قند پيرانشهر

100
  (1379-1391) 269432

سكرد

سيمان كردستان

101
    242321

دلر

داروسازي‌ اكسير

102
  (1379-1390) 341001

خاور

ايران‌ خودرو ديزل‌

103
    242304

درازك

دارويي‌ رازك‌

104
    242322

دزهراوي

داروسازي‌ زهراوي‌

105
    242312

شتهران

تهران‌ شيمي

106
  (1387-1390) 272007

فسرب

ملي‌ سرب‌ و روي‌ ايران‌

107
    242326

دتماد

توليد مواد اوليه ‌داروپخش‌

108
  (1379-1390) 271008

فسپا

گروه‌ صنعتي ‌سپاهان‌

109
    242313

دپارس

پارس‌ دارو

110
  (1379-1391) 251104

پكرمان

گروه‌ صنعتي‌ بارز

111
  (1379-1390) 269425

سبجنو

سيمان‌ بجنورد

112
  (1379-1390) 155301

غبهنوش

بهنوش‌ ايران‌

113
  (1379-1390) 311001

بموتو

موتوژن‌

114
  (1379-1390) 281301

فاراك

ماشين‌ سازي‌ اراك‌

115
  (1388-1391) 701009

ثنوسا

نوسازي‌ و ساختمان ‌تهران‌

116
  (1379-1390) 659906

وبيمه

سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ بيمه‌

117
  (1379-1390) 232004

ونفت

سرمايه‌گذاري‌ صنعت‌ نفت‌

118
  (1382-1391) 659101

وليز

ليزينگ‌ايران‌

119
  (1379-1391) 269403

سكرما

سيمان‌ كرمان‌

120